Jēkabpilī notiks atjaunojamo energoresursu apguvei veltīta konference

Piektdien, 25. septembrī, Jēkabpilī notiks Eiropas reģionālās attīstības biedrības (ERAB) rīkota konference, kas veltīta atjaunojamo energoresursu apguves veicināšanai Latvijā. Apspriedē tiks aplūkoti dažādu valstu atjaunojamo energoresursu nozares atbalsta instrumenti.

Jēkabpils konference iezīmēs jaunas perspektīvas atjaunojamo energoresursu ražošanai. Tās darba rezultāti un secinājumi ar konkrētiem turpmākās rīcības ieteikumiem tiks apkopoti un iesniegti Zemkopības, Reģionālās attīstības, kā arī Pašvaldību lietu, Ekonomikas un Vides ministrijās. ERAB uzsāktais projekts, nākotnē varētu veicināt Latvijā īpaši labvēlīgus apstākļus enerģijas ražošanai no atjaunojamiem resursiem. Biedrība ir pārliecināta, ka mūsu valsts var kļūt par vienu no vadošajām Eiropā alternatīvās enerģijas iegūšanas jomā.

Par konferences vietu Jēkabpils nav izvēlēta nejauši. Pilsētas pārstāvji aktīvi piedalās starptautiskajā projektā “Atjaunojamo energoresursu perspektīvas” un ir ilgstoši ERAB sadarbības partneri. Turklāt pilsētas delegāti ir līdzdarbojušies daudzās pieredzes apmaiņas vizītēs Norvēģijā, Dānijā un Vācijā, tādā veidā kļūstot par vieniem no nozares zinošākajiem un pieredzes bagātākajiem ekspertiem Latvijā.

Pašlaik Latvijai nav vienotas stratēģijas un likumiskās bāzes vēja, saules, zemes siltuma, biomasas un citu alternatīvās enerģijas ieguves veidu izmantošanai, kaut gan citu valstu praksē tas nav nekāds jaunums. Jēkabpils konferences rīkotāji ir pārliecināti, ka veicot noteiktas izmaiņas likumdošanā un adaptējot citu valstu pieredzi, var rasties lieliska iespēja veiksmīgāk nekā līdz šim attīstīt jaunu un perspektīvu nozari. Tas nākotnē ļautu ne tikai ietaupīt, bet arī izveidot tautsaimniecības nozari, kas nestu Latvijai reālu peļņu.

Konference ir atklāta, tādēļ īpaši gaidīti tiek žurnālisti, kā arī nozarē strādājošie un citi interesenti. Pasākuma laikā tiks prezentēta akadēmiķa Arņa Kalniņa sagatavotā rokasgrāmata biogāzes ražotņu veidotājiem. Ievērojamā speciālista grāmata būs neatsverams palīgs un ceļvedis visiem tiem, kuri ražo vai gatavojās ražot elektroenerģiju, izmantojot biogāzi.

Konference notiks Jēkabpils rajona padomes ēkā, Rīgas iela 150a, pulksten 11.00.