Iznācis Matiasa Knolla dzejoļu krājums „597”

Klajā nācis Latvijā dzīvojoša vācu dzejnieka un tulkotāja Matiasa Knolla (Matthias Knoll) dzejoļu krājums “597 – mīlas apmātības vārsmas”. Hronoloģiskā secībā sakārtotais dzejoļu cikls liecina par kādu romantisku un kaislīgu, bet nepiepildītu mīlestību. Krājuma mērķis – ļaut lasītājiem ar līdzīgu pieredzi it kā ieskatīties spogulī un ieraudzīt sevi, lai ar dzejas palīdzību noformulētu pašu izjusto un pārdzīvoto.

Pateicoties Matiasam Knollam, kas veido mājas lapu www.literatur.lv, vācu publikai tapuši zināmi ap 60 izcilu latviešu rakstnieku darbi. Starp viņa tulkotajiem autoriem ir Inga Ābele, Pauls Bankovskis, Sandra Kalniete, Margarita Perveņecka, Gundega Repše, Dace Rukšāne, Kārlis Vērdiņš, Māra Zālīte, literatūras klasiķi – Vizma Belševica, Aleksandrs Čaks, Anatols Imermanis, Ojārs Vācietis un citi. Grāmatās iznākuši trīs romāni, divi stāstu krājumi, dzejoļi divās antoloģijās, viena luga, Bazīlija Plīnija pantmērā rakstīts “Slavinājums Rīgai”, Okupācijas muzeja katalogs, kā arī vairāki izdevumi par Rīgu.

Matiasam Knollam ir pieci dzejoļu krājumi, kas sarakstīti un izdoti vācu valodā, bet “597″ (www.literatur.lv/597) ir viņa pirmais latviešu valodā sacerētais darbs. Trīs nodaļās iedalītā grāmata ietver aptuveni 60 dzejoļu. Ducis no tiem sarakstīts vācu valodā, 7 teksti angļu valodā un 8 jauktā valodā. Visus vācu un divus angļu valodā rakstītus tekstus autors atdzejojis arī latviski, tie tiek piedāvāti bilingvāli.

Krājums tapis 597 dienu jeb aptuveni pusotra gada laikā. Grāmatas nosaukums arī uztverams kā datums, jo ar 2007.gada 6.septembri (6.9.7. no rīta) ir datēts pirmais krājuma dzejolis “uz vienu nakti vien”. Īpatnēji, ka tikai dzejoļu sarakstīšanas datumi ļauj orientēties grāmatā, jo lappuses nav numurētas.

Autors atzīst – neparastais krājums atspoguļo kādu paša dzejnieka aizrautību. “Gan grāmatas nosaukums un tās izskaitļotā uzbūve, gan pēdējais dzejolis, kas atrodas ārpus cikla, savā veidā brīdina par tādu šķietamu mīlestību, kas patiesībā ir apsēstība,” saka Matiass Knolls. Viņš norāda, ka krājumā precīzi iezīmēti tipiskie apmātības posmi – eiforija, idealizēšana un saplūšanas tieksme; pārpratumi, strīdi un izlīgšana; šķiršanās, atskurbums un izmisums. Visbeidzot – distancēšanās un atbrīvošanās no mīļotā cilvēka, kas, kā izrādās, drīzāk ir bijis iedomāts tēls jeb projekcijas plakne paša sajūtām.