VIDEO: Iesniedz grozījumus Publisko iepirkumu likumā

 

Nodokļu maksātāju biedrība (www.nodoklumaksataji.lv) Saeimā un Ministru kabinetā iesniegusi virkni priekšlikumu publisko iepirkumu procedūras uzlabošanai, ar mērķi samazināt vairākus publisko iepirkumu sliekšņus. Biedrības pārstāvji uzskata, ka līdz šim brīdim nav realizējies neviens no esošajā Publisko iepirkumu likuma uzdevumiem. Tāpēc šādu grozījumu ieviešana ir jo sevišķi svarīga tagad.

Sabiedriskā organizācija pauž nostāju, ka jau no pirmā janvāra būtu vēlams atgriezties pie sākotnējām Publisko iepirkumu likuma normām, kuras noteica atklāti konkursi valsts un pašvaldību iestādēm jārīko visiem iepirkumiem, kas pārsniedz 10 000 latu slieksni.

Nodokļu maksātāju biedrības (NMB) vadītājs Aigars Krīgalis ir pārliecināts, ka „pirmkārt, šādi grozījumi veicinās godīgu konkurenci uzņēmēju starpā un nodrošinās vienlīdzīgus nosacījumus dalībai valsts iepirkumos ne tikai „uz papīra, bet arī praksē. Otrkārt, tie reāli un ievērojami samazinās korupciju kā valsts, tā arī pašvaldību iestādēs.